top of page

Kontakt

Whitchurch CE Akademija za dojenčad i djecu
Station Road
Whitchurch
Shropshire
SY13 1RJ

Šef škole: gđa Sunita Gilmore

Predsjedavajući guvernera: g. Rob Knight

Za sve opće upite obratite se gospođi C Fowles ili članu administrativnog tima.
Telefon: 01948 662905
Faks: 01948 663285
E-pošta: admin@whitchurchinf.co.uk

Whitchurch CE Junior Academy
Salisbury Road
Whitchurch
Shropshire
SY13 1RZ

Šef škole: Gđa Sarah Walsh

Predsjedavajući guvernera: g. Rob Knight

Za sve opće upite obratite se gospođi A Jones ili gospođi D Fowles ili članu administrativnog tima.
Telefon: 01948 662255
E-pošta: admin@whitchurch-jun.shropshire.sch.uk

Za pitanja obrazovne prirode, obratite se prvo razredniku vašeg djeteta.

Za pitanja SEN prirode obratite se našoj koordinatorici za SEND, gospođi Suniti Gilmore.

Telefon: 01948 662905/01948 662255

U

E-pošta: admin@whitchurchinf.co.uk / admin@whitchurch-jun.shropshire.sch.uk

bottom of page